(La nostra història amb) Les orquídies

Client: Associació Catalana d'Amics de les Orquídies

Disseny i maquetació del llibre.